عربی رشته انسانی:

(برای دانلود روی فایل مورد نظر کلیک کنید)


مجموعه آموزش و نکات اسالیب جمله

مجموعه آموزش و نکات اعراب مضارع

مجموعه آموزش و نکات انواع اعراب

مجموعه آموزش و نکات تحلیل اسم

مجموعه آموزش و نکات تمییز

مجموعه آموزش و نکات جمله اسمیه و فعلیه

مجموعه آموزش و نکات معرفه و نکره

مجموعه آموزش و نکات مفاعیل

مجموعه آموزش و نکات منادا

مجموعه آموزش و نکات نواسخ

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    | طبقه بندی:    |
نظرات()