نمونه سوالات درس به درس سال سوم متوسطه-زبان انگلیسی

نمونه سوالات درس به درس سال سوم متوسطه


نمونه سوال 1 درس اول - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 2 درس اول - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 3 درس اول - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 1 درس دوم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 2 درس دوم - سال سوم متوسطه

 نمونه سوال 1 درس های اول و دوم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 2 درس های اول و دوم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال درس سوم - سال سوم متوسطه

 نمونه سوال 1 درس های اول تا سوم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 2 درس های اول تا سوم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 3 درس های اول تا سوم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 1 درس چهارم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 2 درس چهارم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 3 درس چهارم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 4 درس چهارم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 1 درس پنجم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 2 درس پنجم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 3 درس پنجم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 1 درس ششم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 2 درس ششم- سال سوم متوسطه

 نمونه سوال 1 درس های چهارم تا ششم - سال سوم متوسطه

نمونه سوال 2 درس های چهارم تا ششم - سال سوم متوسطه

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نرم افزار های اموزشی


 • دانلود آموزش InDesign CC (حجم 97MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش CorelDRAW X6 (حجم 130MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش SPSS 22 (حجم 119MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Flash CC (حجم 116MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Visio 2013 (حجم 64MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Matlab 2013 (حجم 56.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Photoshop CC (حجم 145MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Outlook 2013 (حجم 57.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش MS Project 2013 (حجم 128.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Word 2013 (حجم 96.8MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش PowerPoint 2013 (حجم 65.7MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Access 2013 (حجم 88.8MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Excel 2013 (حجم 92.8MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش اکشن اسکریپت (حجم 166MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش CCNA (حجم 169MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش آزمون 70-643 (حجم 129.46MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش آزمون 70-642 (حجم 165.84MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش آزمون 70-640 (حجم 100.38MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش آزمون 70-680 (حجم 83.82MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Dreamweaver CS6 (حجم 53.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Premiere Pro CS6 (حجم 71.33MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Flash CS6 (حجم 109.11MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Photoshop CS6 ( آموزش فتوشاپ CS6 ) (حجم 165.5MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SQL Server 2012 (حجم 91.48MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش HTML5 (حجم 123.02MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Indesign CS6 (حجم 102.99MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش 3D Studio MAX 2012 پیشرفته (حجم 104.91MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش 3D Studio MAX 2012 مقدماتی (حجم 104.24MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش توابع اکسل (حجم 66.35MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش توابع اکسل (حجم 66.08MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش OneNote 2010 (حجم 36.29MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Web Page Maker (حجم 47.27MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی (حجم 322.91MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود دیکشنری اسپانیایی (حجم 31.17MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود دیکشنری ایتالیایی (حجم 27.88MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود دیکشنری آلمانی (حجم 46.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود دیکشنری فرانسه (حجم 55.58MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Dreamweaver CS5 (حجم 59.25MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Photoshop CS5 ( آموزش فتوشاپ CS5 ) (حجم 157.74MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Premiere Pro CS5 (حجم 85.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Flash CS5 - آموزش فلش CS5 (حجم 108MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش اینترنت - IE 8 (حجم 71.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید تمامی بخشها رایگان

 • دانلود آموزش ADO .net 2010 و LINQ (حجم 45.9MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش ASP.net 2010 (حجم 94.4MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش C# .Net 2010 (حجم 132.74MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Visual Basic .Net 2010 (حجم 130.31MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش کتیا Catia (حجم 80.78MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش MS Project 2010 (حجم 72.73MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Outlook 2010 (حجم 36.29MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Windows XP - ویندوز اکس پی (حجم 100.09MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Access 2010 (حجم 88.1MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش PowerPoint 2010 (حجم 70.27MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Excel 2010 (حجم 96.92MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Word 2010 (حجم 105.09MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش جبر و احتمال سال سوم- ریاضی (حجم 54.41MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش ریاضیات 3 سال سوم- ریاضی (حجم 74.98MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش ریاضیات 2 سال دوم- تجربی و ریاضی (حجم 83.63MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش ریاضیات 1 سال اول- تجربی و ریاضی (حجم 54.61MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش فیزیك 1 سال اول – تجربی و ریاضی (حجم 88.11MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش شیمی 2 سال دوم - تجربی و ریاضی (حجم 86.7MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش شیمی 1 سال اول- تجربی و ریاضی (حجم 94.33MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش علوم سوم راهنمایی (حجم 244.22MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش علوم دوم راهنمایی (حجم 102.66MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش علوم اول راهنمایی (حجم 84.87MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش ریاضی سوم راهنمایی (حجم 53.23MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش ریاضی دوم راهنمایی (حجم 55.39MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش ریاضی اول راهنمایی (حجم 50.17MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Visio 2007 (حجم 79.25MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش ویندوز 7 ( Windows 7 ) (حجم 80.09MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Photoshop CS4 - آموزش فتوشاپ CS4 (حجم 163MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Matlab 2009 (حجم 60MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SQL Server 2008 (حجم 82MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SPSS 17 (حجم 99MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش AutoCAD 2009 - سه بعدی (حجم 71MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش AutoCAD 2009 - دو بعدی (حجم 47MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش C# .Net 2008 (حجم 129MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Visual Basic .Net 2008 (حجم 127MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Dreamweaver CS3 (حجم 53MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش CorelDRAW X4 (کورل دراو) (حجم 109MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش مهارت اول ICDL (حجم 26MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Premiere Pro CS3 (حجم 61MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش مونتاژ، ارتقاء و راه اندازی کامپیوتر (حجم 285MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش پیشرفته Visual Basic 6.0 (حجم 67MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Primavera Project Planner ( پریماورا ) (حجم 107MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش 3D Studio MAX 9 پیشرفته (حجم 137MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش ساخت برنامه های چندرسانه ای (حجم 105MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آشنایی با کامپیوتر و برنامه های متداول (حجم 138MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Windows Vista (حجم 71MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Adobe Premiere Pro 2 (حجم 61MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Flash CS3 (حجم 48MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش AutoCAD 2007 سه بعدی (حجم 71MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش AutoCAD 2007 دو بعدی (حجم 47MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش 3D Studio MAX 9 مقدماتی (حجم 95MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش MS Project 2007 (حجم 39MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Outlook 2007 (حجم 36MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش PowerPoint 2007 (حجم 48MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Excel 2007 (حجم 62MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Access 2007 (حجم 54MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Word 2007 (حجم 62MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش CorelDRAW X3 (کورل درا) (حجم 109MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش مقدماتی Visual Basic 6.0 (ویژوال بیسیک) (حجم 142MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SQL Server 2000 (حجم 63MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Matlab 7 (حجم 60MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش زبان برنامه نویسی Pascal (پاسکال) (حجم 48MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Director MX 2004 (حجم 66MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش زبان برنامه نویسی C (حجم 86MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش UML Rational Rose (حجم 60MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش XML (حجم 54MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Visual FoxPro 8 (حجم 77MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SPSS 15 (حجم 0MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Dreamweaver 8 (حجم 53MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Visual C++ 6 (حجم 50MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Photoshop CS3 ( آموزش فتوشاپ ) (حجم 163MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش CSS و HTML , JavaScript (حجم 91MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Visual C# .Net 2005 (حجم 129MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش شبکه (حجم 136MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش PhpMyAdmin - MySQL - PHP (حجم 67MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها) جدید

 • دانلود آموزش Visual Basic .Net 2005 (حجم 127MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش SQL Server 2005 (حجم 95MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Linux RedHat 9 (حجم 92MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش FreeHand MX (حجم 168MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش کار با اینترنت (حجم 52MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش MS Project 2003 (حجم 39MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش FrontPage (حجم 93MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش PowerPoint 2003 (حجم 66MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Excel 2003 (حجم 101MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Access 2003 (حجم 90MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)

 • دانلود آموزش Word 2003 (حجم 99MB) دانلود مستقیم (تمامی بخشها)  نوشته شده در تاریخ جمعه 16 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
  نظرات() 

  ۹ - امتحانات دی‌ماه 139۲

  ۹ - امتحانات دی‌ماه 139۲ 

         - سال سوم نظری امتحانات دی ماه 1392

         - امتحان نهایی دوره‌ی پیش دانشگاهی (بزرگسالان و داوطلبان آزاد)دی 1392

         - امتحانات رشتـه فنـی درنوبت (دی) سال‌تحصیلی 1392 

         - امتحانات  رشتـه  حرفـه‌ای درنوبت (دی ماه) سال‌تحصیلی 1392

   

  نوشته شده در تاریخ جمعه 16 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
  نظرات() 

  ۸ - امتحانات شهریور ماه139۲

  ۸ - امتحانات شهریور ماه139۲

         - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریور ماه ۱۳۹۲ )

          - دوره‌ی پیش دانشگاهی ( شهریور ماه ۱۳۹۲ )

          - سال سوم «فنی» ( شهریور ماه ۱۳۹۲ )

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریور ماه ۱۳۹۲ )

  نوشته شده در تاریخ جمعه 16 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
  نظرات() 

  ۱۰ - سوال و پاسخ امتحانات دی‌ماه ۱۳۸۹

   ۱۰ - سوال و پاسخ امتحانات دی‌ماه ۱۳۸۹

           - سال اول«هماهنگ» (دی‌ماه ۱۳۸۹)( خالی )

           - سال دوم «هماهنگ» ( دی‌ماه ۱۳۸۹ )  ( خالی )

            - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

            - سال سوم «فنی» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

            - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

            - پیش دانشگاهی «نیم سال اول» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

            - پیش دانشگاهی «نیم سال دوم» ( دی‌ماه ۱۳۸۹)

            - جبرانی پیش دانشگاهی « جبرانی اول - نیم سال اول»  (اسفند‌ماه ۱۳۸۹)

             - دوره پیش دانشگاهی « جبرانی دوم - نیم سال دوم»(اسفند ‌ماه ۱۳۸۹)

    

  نوشته شده در تاریخ جمعه 16 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
  نظرات() 

  - امتحانات دی ماه139۱

   - امتحانات دی ماه139۱

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( دیماه ۱۳۹۱ )

          - دوره‌ی پیش دانشگاهی دیماه 1391

          - سال سوم «فنی» ( دیماه ۱۳۹۱ )

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( دی ماه ۱۳۹۱ )


  نوشته شده در تاریخ جمعه 16 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
  نظرات() 

  - امتحانات شهریور ماه139۱

   - امتحانات شهریور ماه139۱

          - سال اول«هماهنگ» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

          - سال دوم «هماهنگ» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

          - سال سوم «رشته‌های نظری» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

          - سال سوم «فنی» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

          - سال سوم «حرفه‌ای» ( شهریورماه ۱۳۹۱ )

          - دوره پیش دانشگاهی «بزرگسالان»(شهریور ماه۱۳۹۱)

          - دوره‌ی پیش دانشگاهی سالی –واحدی (روزانه)-شهریور ماه- 1391


  نوشته شده در تاریخ جمعه 16 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
  نظرات() 

  ۱۴- امتحانات اردیبهشت ، خرداد و تیرماه139۱

   ۱۴- امتحانات اردیبهشت ، خرداد و تیرماه139۱

           - سال اول«هماهنگ» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

           - سال دوم «هماهنگ» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

           - سال سوم «رشته‌های نظری» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

           - سال سوم «فنی» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

           - سال سوم «حرفه‌ای» ( خردادماه ۱۳۹۱ )

           - دوره پیش دانشگاهی «نیم سال دوم»(اردیبهشت ماه۱۳۹۱)

           - پیش دانشگاهی «جبرانی دوم» خرداد و تیر ماه 91

   

  نوشته شده در تاریخ جمعه 16 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
  نظرات() 

  - امتحانات دی ماه1390

  - امتحانات دی ماه1390

             - پیش دانشگاهی

           - سال سوم «رشته‌های نظری»          

           -سال سوم «فنی»

          - سال سوم «حرفه‌ای»

         -امتحانات جبرانی اسفند 1390 ( پیش دانشگاهی )

   

  نوشته شده در تاریخ جمعه 16 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
  نظرات() 

  ۱۲- امتحانات شهریور ماه1390

  ۱۲- امتحانات شهریور ماه1390

           - سال اول«هماهنگ»

          -  سال دوم «هماهنگ»

           - سال سوم «رشته‌های نظری»

           - پیش دانشگاهی

           -سال سوم «فنی»

          - سال سوم «حرفه‌ای»

   

  نوشته شده در تاریخ جمعه 16 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
  نظرات() 
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic