نمونه سوالات پایانی اول متوسطه-زبان انگلیسی

نمونه سوالات پایانی اول متوسطه


نمونه سوال پایانی اول متوسطه 1

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 2

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 3

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 4

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 5

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 6

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 7

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 8

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 9

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 10

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 11

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 12

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 13

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 14

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 15

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 16

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 17

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 18

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 19

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 20

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 21

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 22

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 23

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 24

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 25

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 26

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 27

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 28

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 29

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 30

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 31

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 32

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 33

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 34

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 35

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 36

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 37

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 38

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 39

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 40

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 41

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 42

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 43

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 44

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 45

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 46

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 47

نمونه سوال پایانی اول متوسطه 48

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات دیماه دوم متوسطه-زبان انگلیسی

نمونه سوالات دیماه دوم متوسطه

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 1

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 2

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 3

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 4

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 5

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 6

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 7

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 8

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 9

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 10

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 11

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 12

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 13

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 14

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 15

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 16

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 17

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 18

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 19

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 20

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 21

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 22

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 23

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 24

نمونه سوال دیماه دوم متوسطه 25

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات ریاضی 2 دبیرستان


ریاضی 2.1

 

ریاضی 2.2

 

ریاضی 2.3

 

ریاضی 2.4

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

دانلود مجموعه سؤالات دی 92 دبیرستان های استعدادهای درخشان


● دانلود مجموعه سؤالات دی 92 دبیرستان استعدادهای درخشان
پایه اول عمومی (1.5MB)
پایه دوم تجربی، ریاضی (1.8MB)
پایه سوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.5MB)
پایه چهارم تجربی و ریاضی و انسانی (1.8MB)

● دانلود مجموعه سؤالات دی 91 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی:
پایه اول عمومی (1.14MB)
پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.87MB)
پایه سوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.85MB)
پایه چهارم تجربی و ریاضی (3.63MB)

● دانلود مجموعه سؤالات دی 90 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی:
پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (1.73MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (1.30MB)

پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (1.17MB)

●  دانلود مجموعه سوالات خرداد 92 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری): پایه اول عمومی (1.3MB)
پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.7MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی و انسانی (5.4MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (2.1MB)

●  دانلود مجموعه سوالات خرداد 91 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.3MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (4.46MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (2.24MB)

● دانلود مجموعه سوالات خرداد 90 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
پایه اول عمومی (1.4MB)
پایه دوم تجربی و ریاضی (1.4MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (1.6MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (950KB)

● دانلود مجموعه سؤالات کنکور سراسری 92 همراه با پاسخنامه: کنکور سراسری 92 - رشته ریاضی + کلید سؤالات (716KB)
کنکور سراسری 92 - رشته تجربی + کلید سؤالات (1.1MB)
کنکور سراسری 92 - رشته انسانی + کلید سؤالات (966KB)
کنکور سراسری 92 - رشته هنر + کلید سؤالات (1.1MB)
کنکور سراسری 92 - رشته زبان انگلیسی + کلید سؤالات (470KB)
 
● دانلود مجموعه سؤالات کنکور سراسری 91 همراه با پاسخنامه:
کنکور سراسری 91 - رشته ریاضی + کلید سؤالات (1MB)
کنکور سراسری 91 - رشته تجربی + کلید سؤالات (1.1MB)
کنکور سراسری 91 - رشته انسانی + کلید سؤالات (828KB)
کنکور سراسری 91 - رشته هنر + کلید سؤالات (931KB)
کنکور سراسری 91 - رشته زبان انگلیسی + کلید سؤالات (506KB)
 
● دانلود مجموعه سؤالات کنکور سراسری 90 همراه با پاسخنامه:
کنکور سراسری 90 - رشته ریاضی + کلید سؤالات (723KB)
کنکور سراسری 90 - رشته تجربی + کلید سؤالات (711KB)
کنکور سراسری 90 - رشته انسانی + کلید سؤالات (638KB)
کنکور سراسری 90 - رشته هنر + کلید سؤالات (656KB)
کنکور سراسری 90 - رشته زبان‌های خارجی + کلید سؤالات (419KB)


نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات پایه دوم دبیرستان

  پایه دوم دبیرستان

     شیمی 2.pdf 

      عربی 2.pdf  

      فیزیك 2.pdf

     معارف اسلامی.pdf

      هندسه1.pdf  

       ریاضی 2.pdf

     .jpgآمادگی دفاعی  

     آمار.doc      

     ادبیات 2 لیلا رحیمی.docx
 
     سوال جغرافی عرفانیان.docx   

    کلید جغرافی.docx    

    جغرافیا.pdf

     دین وزندگی 003.jpg   

     آمادگی دفاعی 002.   

   .jpدین وزندگی 
        
  زیست شناسی1.pdf      

    ادبیات فارسی 2.pdf    

     زبان فارسی 2.pdf

      هندسه01.jpg     

     هندسه002.jpg  

      هندسه.jpg
              
      زیست.jpg   

   زیست 005.rar  

        زیست 006.jpg
        
     زیست 007.jpg 


نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات پایه اول دبیرستان

سوال زبان کلاسهای اول-فرزانگان دیماه 91.doc

کلید ادبیات فارسی1.docx   

ادبیات فارسی 1.docx  

  کلید زبان کلاس اول-دیماه 91.doc

 پاسخنامه زبان کلاسهای اول-فرزانگان دیماه 91.doc   

اجتماعی1دباغ 001.jpg

اجتماعی1دباغ.jpg  
                  
  شیمی برای زندگی.pdf   

  زبان فارسی 1.pdf    

ریاضیات 1.pdf    
             
   عربی 1.pdf  
                                                           
    علوم زیستی.pdf  

     ریاضی 1.doc     

     دین و زندگی 1.pdf
   
      دین زندگی1هاشمی راد.jpg  

        عربی1سالك.jpg    

        عربی1سالك 001.jpg 
            
      فیزیك1فلاحی 001.jpg   

     فیزیك1فلاحی 002.jpg  

      عربی1سالك 002.jpg

      فیزیك1فلاحی.jpg        

      حیدریان ریاضی1.  

        دهقانی)علوم زیستی1.docx

        ادبیات (صغیر.docx    

          سوال ریاضی اول .docx  

         شیمی 1(مولازاده.docx

           نگارش1(خامه چی).doc  

         مطالعات.docx    نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات دیماه اول متوسطه-زبان انگلیسینوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات دیماه سوم متوسطه-زبان انگلیسی

نمونه سوالات دیماه سوم متوسطهنمونه سوال دیماه سوم متوسطه 1

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 2

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 3

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 4

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 5

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 6

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 7

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 8

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 9

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 10

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 11

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 12

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 13

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 14

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 15

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 16

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 17

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 18

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 19

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 20

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 21

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 22

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 23

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 24

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 25

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 26

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 27

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 28

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 29

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 30

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 31

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 32

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 33

نمونه سوال دیماه سوم متوسطه 34

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات پایانی سوم متوسطه-زبان انگلیسی

نمونه سوالات پایانی سوم متوسطه


نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 1

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 2

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 3

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 4

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 5

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 6

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 7

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 8

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 9

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 10

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 11

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 12

نمونه سوال پایانی سوم متوسطه 13

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات درس به درس سال دوم متوسطه-زبان انگلیسی

نمونه سوالات درس به درس سال دوم متوسطه


نمونه سوال شماره 1 درس اول

نمونه سوال شماره 2 درس اول

نمونه سوال شماره 3 درس اول

نمونه سوال شماره 4 درس اول

نمونه سوال شماره 5 درس اول

نمونه سوال شماره 6 درس اول

نمونه سوال شماره 7 درس اول

 نمونه سوال درس دوم

 نمونه سوال درس های  اول و دوم

 نمونه سوال درس سوم

 نمونه سوال شماره 1 درس های اول تا سوم

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic