سایر تمونه سوالاتنوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

آزمون علمی- مقایسه‌ای استان یزد- مرحله اول

آزمون علمی- مقایسه‌ای استان یزد- مرحله اول:

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 92 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (850KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.36MB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (675KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (784KB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (1.38MB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آبان 91 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (597KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.31MB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (728KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (860KB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (1.4MB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 90 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (454KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (953KB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (500KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (997KB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (643KB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 89 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (624KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.38MB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.85MB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 88 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (647KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.66MB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (869KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (2MB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 87 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (673KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) (741KB)
پایه دوم (انسانی) (344KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) (827KB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 86 :
پایه اول (321KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) (693KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) (793KB)

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

آزمون علمی- مقایسه‌ای استان یزد- مرحله دوم

آزمون علمی- مقایسه‌ای استان یزد- مرحله دوم:

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 93 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (744KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.38MB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (710KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.46MB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (915KB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 92 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (553KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.32MB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (773KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.38MB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (815KB)
 
● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 91 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (467KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (946KB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (564KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.15MB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (1.11MB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای فروردین 90 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (520KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1MB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.3MB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 89 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (425KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (811KB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (754KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1MB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 88 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (332KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (733KB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (737KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (81KB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 87 :
پایه اول (159KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) (384KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) (440KB)

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

آزمون‌های کشوری پیشرفت تحصیلی

آزمون‌های کشوری پیشرفت تحصیلی:

● دانلود سوالات آزمون‌‌ کشوری پیشرفت تحصیلی سمپاد (همراه با پاسخنامه) اسفند 92 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (400KB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون‌‌ کشوری پیشرفت تحصیلی سمپاد اردیبهشت 92 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (437KB)
 
● دانلود مجموعه سوالات آزمون‌ کشوری پیشرفت تحصیلی اسفند 91 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (454KB)
پایه دوم (ریاضی، تجربی و انسانی) همراه با پاسخنامه (1.19MB)
پایه سوم (ریاضی، تجربی و انسانی) همراه با پاسخنامه (1.23MB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون‌ کشوری پیشرفت تحصیلی آذر 91 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (434KB)
پایه دوم (ریاضی، تجربی و انسانی) همراه با پاسخنامه (1.16MB)
پایه سوم (ریاضی، تجربی و انسانی) همراه با پاسخنامه (1.20MB)

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

سوالات کنکور


نمونه سؤال‌های کنکور


● دانلود مجموعه سؤالات کنکور سراسری 92 همراه با پاسخنامه:
کنکور سراسری 92 - رشته ریاضی + کلید سؤالات (716KB)
کنکور سراسری 92 - رشته تجربی + کلید سؤالات (1.1MB)
کنکور سراسری 92 - رشته انسانی + کلید سؤالات (966KB)
کنکور سراسری 92 - رشته هنر + کلید سؤالات (1.1MB)
کنکور سراسری 92 - رشته زبان انگلیسی + کلید سؤالات (470KB)
 
● دانلود مجموعه سؤالات کنکور سراسری 91 همراه با پاسخنامه:
کنکور سراسری 91 - رشته ریاضی + کلید سؤالات (1MB)
کنکور سراسری 91 - رشته تجربی + کلید سؤالات (1.1MB)
کنکور سراسری 91 - رشته انسانی + کلید سؤالات (828KB)
کنکور سراسری 91 - رشته هنر + کلید سؤالات (931KB)
کنکور سراسری 91 - رشته زبان انگلیسی + کلید سؤالات (506KB)
 
● دانلود مجموعه سؤالات کنکور سراسری 90 همراه با پاسخنامه:
کنکور سراسری 90 - رشته ریاضی + کلید سؤالات (723KB)
کنکور سراسری 90 - رشته تجربی + کلید سؤالات (711KB)
کنکور سراسری 90 - رشته انسانی + کلید سؤالات (638KB)
کنکور سراسری 90 - رشته هنر + کلید سؤالات (656KB)
کنکور سراسری 90 - رشته زبان‌های خارجی + کلید سؤالات (419KB)


نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات-پایانی دوم (خرداد ماه)


پایانی دوم (خرداد ماه):

●  دانلود مجموعه سوالات خرداد 92 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
پایه اول عمومی (1.3MB)
پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.7MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی و انسانی (5.4MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (2.1MB)

●  دانلود مجموعه سوالات خرداد 91 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.3MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (4.46MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (2.24MB)

● دانلود مجموعه سوالات خرداد 90 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
پایه اول عمومی (1.4MB)
پایه دوم تجربی و ریاضی (1.4MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (1.6MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (950KB)

● دانلود مجموعه سوالات خرداد 89 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
پایه اول عمومی (1.31MB)
پایه دوم تجربی و ریاضی (1.76MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (2MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (1.22MB)


نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات پایانی اول (دی ماه)

پایانی اول (دی ماه):

● دانلود مجموعه سؤالات دی 92 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی:
پایه اول عمومی (1.5MB)
پایه دوم تجربی، ریاضی (1.8MB)
پایه سوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.5MB)
پایه چهارم تجربی و ریاضی و انسانی (1.8MB)

● دانلود مجموعه سؤالات دی 91 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی:
پایه اول عمومی (1.14MB)
پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.87MB)
پایه سوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.85MB)
پایه چهارم تجربی و ریاضی (3.63MB)

● دانلود مجموعه سؤالات دی 90 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی:
پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (1.73MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (1.30MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (1.17MB)

● دانلود مجموعه سوالات دی 89 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی:
پایه اول عمومی (1.38MB)
پایه دوم تجربی و ریاضی (1.39MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (1.31MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (1.50MB)

● دانلود مجموعه سوالات دی 88 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی:
پایه اول عمومی (1.24MB)
پایه دوم تجربی و ریاضی (1.45MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (2MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (2.18MB)

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات پیش دانشگاهی 2 -زبان انگلیسی

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

کتاب های انگلیسی


 

کتابچه زیر حاوی 800 اصطلاح , واژه یا عبارت عامیانه انگلیسی است که برای زبان آموزان انگلیسی گردآوری شده است . همه این اصطلاحات و یا عبارات عامیانه با یک مثال همراه شده اند که شما را  با کاربرد ان بیشتر اشنا سازد . زبان آموزان باید دقت کنند که بیشتر این عبارات غیررسمی بوده و استفاده از آنها در متون رسمی اصلا توصیه نمی شود و یا اینکه قبل از استفاده از آنها بایستی با معلم خود مشورت کنند . فایلهای صوتی این کتابچه با استفاده از نرم افزار ساخته شده اند که در صورت تمایل می توانید دانلود نمایید
 

رایگان

 


مجموعه غزلیّات خواجه حافظ شیرازی  بهمراه برگردان انگلیسی آن که توسط Wilberforce Clarke انجام شده و به دست دکتر بهروز همایون گردآوری و ویرایش شده , در این پست قرارگرفته است . این مجموعه شامل 5 بخش ( پوشه ) است که هر پنج پوشه را می توانید یکجا در قالب یک فابل دریافت نمایید .
 

رایگان


 کتاب Cambridge Grammar for IELTS کتابی کامل برای یادگیری گرامر مورد نیاز آزمون ایلتس است. این کتاب همزمان با آموزش گرامر به تقویت مهارتهای شنیداری نیز کمک می‌کند. این کتاب نکات را در ۲۵ درس و در قالب بخش‌های شنیداری ارائه میکند. سپس تمرین هایی از میان تست‌های ایلتس انتخاب می شوند. در این کتاب سعی شده است لغات و موضوعات واقعی و کاربردی در آزمون آیلتس به کار برده شوند. علاوه بر فایل PDF این کتاب، فایل های صوتی آن نیز در اختیار زبان آموزان قرار گرفته شده است که سبب تقویت همزمان Listening زبان انگلیسی نیز خواهد شد. تمرین های کتاب از هر دو بخش آکادمیک و ژنرال انتخاب شده اند که نکات گرامری لازم برای آنها توضیح داده شده است. در پایان کتاب پاسخ تمامی تمرین های کتاب به همراه متن Transcript آن آمده است و زبان آموز می تواند به صورت خود آموز از این کتاب استفاده نماید.
 

رایگان

 

 

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سوالات درسی پیش دانشگاهی 1 -زبان انگلیسی

نمونه سوالات درسی پیش دانشگاهی 1

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 1 - 1

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 1 - 2

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 1 - 3

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 1 - 4

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 1 - 5

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 1 - 6

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 1 - 7

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 1 - 8

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 2 - 1

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 2 - 2

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 2 - 3

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 2 - 4

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 2 - 5

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 3 - 1

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 3 - 2

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 3 - 3

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 3 - 4

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 4 - 1

نمونه سوال درسی پیش دانشگاهی 1 - درس 4 - 2

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات