کتاب های پایه چهارم دبستان

14
14/1
15
16
17
17/1
17/4
18
28
32


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

کتاب های جغرافیای استان ها

236
236/1
236/2
236/3
236/4
236/5
236/6
236/7
236/8
236/9
237
237/1

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

کتاب های سال دوم متوسطه

224/1
225/1
226/2
227/1
233/2
234/1
234/2

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

کتاب های سال سوم متوسطه

249/1
249/3
253/2
253/2
254/1
256/4
257/1
258/1
258/2
258/4
266/3

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

کتاب های پیش دانشگاهی رشته ریاضی

213/2
283/1
284/1
285/1
285/3
289/1
293/2
294/1
295/1
296/1
318/3
318/4

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

کتاب های سال سوم رشته تجربی

234/3و258/5
249/1
249/3
253/2
253/2
254/1
256/3
257/1
258/3
261/1
262/1

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

کتاب های سال دوم رشته تجربی

224/1
225/1
226/2
227/1
231/1
233/2
234/1
234/2

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

دانلود پیش نویس كتاب علوم تجربی و راهنمای معلم علوم تجربی سوم ابتدایی

دانلود پیش نویس كتاب علوم تجربی و راهنمای معلم علوم تجربی سوم ابتدایی

همانطور قبلا هم در خبرها اعلام کردیم تغییرات زیادی در کتاب های پایه سوم دبستان صورت گرفته است. در فایل های زیر می توانید پیش نویس این کتاب را که از طرف سایت گروه درسی علوم تجربی دفتر تالیف و برنامه ریزی کتب درسی منتشر شده است را در یافت کنید.

 

فایل

توضیحات

 

مفاهیم علوم تجربی سوم ابتدایی1

مفاهیم علوم تجربی سوم ابتدایی2

مفاهیم علوم تجربی سوم ابتدایی 3

مفاهیم علوم تجربی سوم ابتدایی 4

مفاهیم علوم تجربی سوم ابتدایی 5

 

کتاب جدید علوم تجربی سوم دبستان

 

همچنین راهنمای معلم کتاب علوم سال سوم از طریق فایل های زیر قابل دانلود است، که شامل آموزش درس به درس کتاب علوم جدید سوم ابتدایی است.

 

فایل  توضیحات

 

راهنمای علوم نجربی سوم ابتدایی ( 1)

  راهنمای علوم تجربی سوم ابتدایی( 2)

 

راهنمای معلم علوم تجربی سوم دبستان


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 18 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

نمونه سؤالات ارزشیابی ریاضی سال سوم ابتدایی92-93

نمونه سؤالات ارزشیابی ریاضی سال سوم ابتدایی92-93

شما می توانید اشكالات احتمالی سؤالات و یا نقطه نظرات خود را درباره ی تولیدات همكاران در بخش پرسش و پاسخ مطرح كنید و از نظرات دیگر همكاران استفاده كنید. 

فصل اول ریاضی سوم -  توسط جناب آقای حصیری ناحیه شش مشهد مقدس
   آزمون مهر 92 - توسط جناب آقای ابراهیم محمدنژاد مدرس ریاضی استان مازندران شهرستان نکا
فصل اول راضی سوم - توسط سركار خانم معصومه فرجی - مدرس ریاضی پایه سوم منطقه 5 تهران
  فصل اول ریاضی سوم - توسط جناب آقای عباس نظام دوست مدرس ریاضی شهرستان گرگان
اموزش الگو یابی با بازی برف بازی توسط جناب آقای کوروش رفیعی مدرس درس ریاضی سوم دبستان استان کهگیلویه و بویر احمد

اموزش خواندن ساعت در بعد از ظهر توسط جناب آقای کوروش رفیعی مدرس درس ریاضی سوم دبستان استان کهگیلویه و بویر احمد

بررسی صفحه به صفحه ی ریاضی سوم همراه با نکات اصلاحی توسط جناب آقای  ابراهیم محمد نژاد
ارزشیابی فصل اول ریاضی سوم توسط جناب آقای سید جواد تزرقی - خراسان رضوی
ارزشیابی ریاضی سوم تا صفحه 26 توسط جناب آقای مهدی شیری هریس
فصل اول  ریاضی سوم - ساعت - توسط  جناب اقای عباس نظام دوست
ارزشیابی فصل دوم ریاضی سوم توسط جناب آقای سید جواد تزرقی - خراسان رضوی
فصل دوم ریاضی سوم توسط جناب آقای عباس نظام دوست
فصل دوم ریاضی سوم -  توسط جناب آقای حصیری ناحیه شش مشهد مقدس
فصل دوم ریاضی سوم - توسط سركار خانم گل زردیان سرگروه آموزشی سوم - خرم آباد- 25 آذر 92
 توضیحات و تمرینات درس اول فصل سوم ریاضی سوم - توسط جناب آقای سید جواد تزرقی - خراسان رضوی- 25 آذر 92
 فصل اول ریاضی سوم-  توسط جمشیدی- 25 آذر 92
 فصل دوم ریاضی سوم توسط جناب آقای عباس نظام دوست - 4 دی 92
 فصل سوم ریاضی سوم توسط جناب آقای عباس نظام دوست- 4دی 92
 فصل سوم ریاضی سوم توسط جناب آقای عباس نظام دوست--2- 4 دی 92
 فصل چهارم ریاضی سوم توسط جناب آقای عباس نظام دوست- 4 دی 92

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 18 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 

دانلود کتاب های درسی و کتابهای کار و راهنمای معلم دبستان(جدید)

دانلود کتاب های درسی و کتابهای کار و راهنمای معلم دبستان(جدید)


 
سایر رسانه ها راهنمای معلم کتاب کار کتاب درسی  
کد

عنوان

کد

عنوان

کد

عنوان

کد

عنوان

نوار صوتی آموزش قرآن
51 فارسی
6/53 تربیت بدنی
4/53 هنر
1/53 آموزش قرآن
53 علوم
52 ریاضی
5/53 ارزشیابی توصیفی
4/4 آموزش قرآن ویژه مدارس قرآنی
فارسی 1(92-93) 1/1
1 فارسی 92-93
2 ریاضی
4 علوم تجربی92-93

1/4

آموزش قرآن92-93
پایه اول
نوار صوتی آموزش قرآن
54 فارسی
7/53 تربیت بدنی
4/57 هنر
1/8 آموزش قرآن
2/57 هدیه های آسمان
56 علوم
55 ریاضی
5/1 فارسی
4/8 هدیه های آسمان
5 فارسی 91-92
5 فارسی 92-93
5/1
فارسی مهارت های نوشتاری
6 ریاضی
7 علوم تجربی
8/1 آموزش قرآن91-92
8/1
آموزش قرآن 92-93
8 هدیه های آسمان91-92
8
26

هدیه های آسمان
ویژه اهل سنت

8/6

آموزش قرآن ویژه مدارس قرآنی

پایه دوم
نوار صوتی آموزش قرآن
  علوم(پیش نویس)
   
11 علوم(پیش نویس)
13 مطالعات اجتماعی
پایه سوم
نوار صوتی آموزش قرآن
66 آموزش قرآن
4/53 هنر
4/17 هدیه های آسمان
1/14 فارسی بنویسیم
14 فارسی بخوانیم
15 ریاضی
16 علوم تجربی
1/17 آآموزش قران
17 هدیه های آسمان
28

ضمیمه کتاب هدیه های آسمان اهل سنت

32

 

18 تعلیمات اجتماعی
پایه چهارم
نوار صوتی آموزش قرآن
4/53 هنر
4/23 هدیه هاى آسمان
  نوار صوتی آموزش قرآن
1/20 فارسی بنویسیم
20 فارسی بخوانیم
21 ریاضی
22 علوم تجربی
1/23 آموزش قرآن
23 هدیه های آسمان
29 هدیه های آسمان(ویژه ی اهل سنّت)
33 هدیه هاى آسمان ویژه ى اقلیت هاى دینى
24 تعلیمات اجتماعی
پایه پنجم
 
2/74 فارسی
24/74 سلامت و تربیت بدنی
4/53 هنر
74/3
آموزش قرآن
74/5
هدیه های آسمان
74/27 علوم
52 ریاضی
5/53 ارزشیابی توصیفی
74/12 کارو فناوری پروژه های طراحی و ساخت

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 18 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات() 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات