آزمون علمی- مقایسه‌ای استان یزد- مرحله اول:

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 92 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (850KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.36MB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (675KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (784KB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (1.38MB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آبان 91 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (597KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.31MB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (728KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (860KB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (1.4MB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 90 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (454KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (953KB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (500KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (997KB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (643KB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 89 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (624KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.38MB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.85MB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 88 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (647KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.66MB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (869KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (2MB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 87 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (673KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) (741KB)
پایه دوم (انسانی) (344KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) (827KB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای آذر 86 :
پایه اول (321KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) (693KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) (793KB)

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات()