آزمون علمی- مقایسه‌ای استان یزد- مرحله دوم:

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 93 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (744KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.38MB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (710KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.46MB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (915KB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 92 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (553KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.32MB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (773KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.38MB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (815KB)
 
● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 91 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (467KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (946KB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (564KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.15MB)
پایه سوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (1.11MB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای فروردین 90 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (520KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1MB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1.3MB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 89 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (425KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (811KB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (754KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (1MB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 88 :
پایه اول همراه با پاسخنامه (332KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (733KB)
پایه دوم (انسانی) همراه با پاسخنامه (737KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) همراه با پاسخنامه (81KB)

● دانلود مجموعه سوالات آزمون علمی- مقایسه‌ای اردیبهشت 87 :
پایه اول (159KB)
پایه دوم (تجربی و ریاضی) (384KB)
پایه سوم (تجربی و ریاضی) (440KB)

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات()