نمونه سوالات پایه هفتم


نمونه سوال 1 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نمونه سوال 2 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نمونه سوال 3 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نمونه سوال 4 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نمونه سوال 5 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نمونه سوال 6 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نمونه سوال 7 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نمونه سوال 8 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نمونه سوال 9 (منبع:دفتر تالیف و برنامه ربزی کتب درسی)

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات()