باسمه تعالی 

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی سال سوم متوسطه شیوه  سالی واحد (روزانه)

ونیم سالی -  واحدی(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد

رشته های نظری

درنوبت امتحانی نیم سال اول  (دی ماه) سال‌تحصیلی 139۱-13۹۰

تذکر :( سوال و راهنمای تصحیح حد اقل ۳ ساعت پس از آزمون بصورت  لینک به نام دروس قرار می گیرد . فایلها به فرم  PDF   می باشند. )

برای دریافت هر سوال بر روی آن كلیك راست و آن را دریافت و ذخیره نمایید . 

                                           

دروس عمومی مشترک

قرآن و تعلیمات دینی(3) دین و زندگی

شیعیان

اهل سنت

ارامنه

زرتشتی

كلیمی

آشوری

زبان خارجی (3)

انگلیسی (3)

آلمانی (3)

فرانسه(3)

 

 

 

برای دریافت فایل سوالات زبان خارجی ۳مورخ ۱۴/۱۰/۹۰اینجا كلیك كنید. برای دریافت فایل سوالات  روز شنبه مورخ ۱۷/۱۰/۹۰اینجا كلیك كنید.   ساعت امتحانرشته تحصیلی روز و تاریخ امتحان۱۰:۳۰صبحریاضی فیزیکعلوم تجربیادبِیات وعلوم انسانیعلوم ومعارف اسلامیسه شنبه۶/۱۰/90قرآن و تعلیمات دینی (۳)دین و زندگیقبل از جدول برنامهقرآن و تعلیمات دینی (۳)دین و زندگیقبل از جدول برنامهقرآن و تعلیمات دینی (۳)دین و زندگیقبل از جدول برنامهاصول عقاید(۲)چهار شنبه۷/۱۰/90ادبیات فارسی(3)ادبیات فارسی(3)ادبیات فارسی تخصصیادبیات فارسی تخصصیشنبه۱۰/۱۰/90حسابانریاضی (۳)ریاضیریاضیدو شنبه۱۲/۱۰/90جبر و احتمالزمین شناسیجامعه شناسی(۲)(جدید)(قدیم)جامعه شناسی(۲)(جدید)(قدیم)چهارشنبه۱۴/۱۰/90  زبان خارجی(۳)قبل از جدول برنامه  زبان خارجی(۳)قبل از جدول برنامه  زبان خارجی(۳)قبل از جدول برنامه  زبان خارجی(۳)قبل از جدول برنامهشنبه۱۷/۱۰/90فیزیك (۳)وآزمایشگاهفیزیك (۳)وآزمایشگاهتاریخ ایران و جهان(2)تاریخ اسلام(2)(جدید)(قدیم) دوشنبه۱۹/۱۰/90عربی(۳)عربی(۳)عربی(۳)(ویژه انسانی)عربی(۳)(ویژه معارف اسلامی)چهار شنبه۲۱/۱۰/90 شیمی(۳)و آزمایشگاه شیمی(۳)و آزمایشگاهجغرافیا(2)تفسیر و علوم قرآنی(2)یكشنبه۲۵/۱۰/90هندسه(2)زیست شناسی(2)و آزمایشگاهفلسفه و منطقفلسفه و منطقدوشنبه۲۶/۱۰/90زبان فارسی(3)زبان فارسی(3)زبان فارسی تخصصیزبان فارسی تخصصیسه شنبه۲۷/۱۰/90--آرایه های ادبیاخلاق (2) 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 خرداد 1393    | توسط: احسان شجاعی    |    |
نظرات()